Väggnära golvbrunnar
Golvbrunnar som placeras närmare än 200 mm från väggen kallas väggnära golvbrunnar. I praktiken innebär det att brunnen sitter tätt emot våtrumsväggen. Det finns olika utföranden, till exempel triangelformade hörnbrunnar och rännor. Brunnstypen möjliggör större plattor i våtutrymmen, eftersom man…