Väggnära golvbrunnar

Golvbrunnar som placeras närmare än 200 mm från väggen kallas väggnära golvbrunnar. I praktiken innebär det att brunnen sitter tätt emot våtrumsväggen. Det finns olika utföranden, till exempel triangelformade hörnbrunnar och rännor. Brunnstypen möjliggör större plattor i våtutrymmen, eftersom man inte behöver begränsa sig till golvlutningen runt en rund brunn. En tumregel när våtrummet har en ”vanlig” rund brunn är att det inte går att ha stora keramiska plattor i duschplatsen utan att skära dem i mindre delar.

Krav för att få använda väggnära golvbrunnar
Byggkeramikrådet har tillsammans med Säker Vatteninstallation och GVK enats om en testmetod för golvbrunnar som är avsedda för väggnära placering. Metoden beskriver hur golvbrunn och tätskikt tillsammans ska provas för att säkerställa tätheten. Det är enbart kombinationer, det vill säga en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktsystem, som kan få ett godkännande.

Se väggnära golvbrunnar för godkända kombinationer.


Purus
Purus är en av många tillverkare som gör väggnära brunnar.
En golvbrunn, som placeras till exempel mot hörn och passar perfekt för diagonalt lagd klinker. Resultatet är en snygg lösning och ett golv med hela, obrutna plattor.

Purus Corner möter dagens krav på funktion, säkerhet och design, och är testat för alla typer av golvkonstruktion i badrummet. Det betyder att du kan få en snygg och säker golvbrunn oavsett om du har trä- eller betongbjälklag. Purus Corner finns i olika silar och brunnsdelar.

När du väljer Purus Corner har du ett stort urval av mönster och material att välja mellan. Du kan dessutom byta brunnssilen efter att brunnen är monterad och klinkern är lagd.

Här hittar du ett stort urval av Purus silar