Pax hjälper din bostad att andas.

Vi tillbringar allt mer tid inne i våra bostäder. Vi duschar oftare. Vi bygger, renoverar och inreder med olika typer av konstgjorda material. Vi ”tätar till” våra hus, t.ex. i samband med byte av värmekälla. Nya levnadsvanor och ombyggda hus ställer därmed allt högre krav på bostadens luftomsättning. Hur ventileras ditt hus? Fungerar självdraget? Andas du friskt hemma?

Läs mer på Pax