Varför äldre golvbrunnar måste bytas

1990 förändrades förfarandet när det gäller provmetoder och krav för typgodkännande av golvbrunnar. Bl.a. blev de anpassade för anslutning till moderna tätskiktssystem för keramik. De godkända tätskikten är även provade mot typgodkända golvbrunnar.

Därför skall alltid brunnar äldre än från 1990 bytas vid renovering. Liksom givetvis alla brunnar som är defekta på något sätt.

Här kan du ladda ned en skrift om äldre golvbrunnar med information om när de fanns på marknaden med mera.

Källa: BKR